Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn vinatank
- Vinatank trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp bồn chứa hóa chất
- Xây dựng Vinatank thành một tổ chức chuyên nghiệp, tạo dựng môi trường làm việc trung thực , năng động

Sứ mệnh Vinatank
- Vinatank cung cấp các loai bồn công nghiệp ưu việt.
- Giá trị cốt lõi Vinatank
  + Hoài bão Vinatank
  + Đổi mới Vinatank .
  + Chuyên nghiệp Vinatank.
  + Tinh thần đồng đội Vinatank
  + Thành công Vinatank

  • contact@vinatank.vn