Bọc phủ composite bồn thép Cty Môi Trường Việt Úc

Cty CP Môi Trường Việt Úc cùng Vinatank đã tiến hành nghiệm thu và đưa vào sử dụng bồn thép bọc phủ composite do Vinatank thi công thực hiện.

Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc đã được Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp phép thành lập và hoạt động. Công ty là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại tại Việt Nam.

Năm 2000, Công ty khởi công xây dựng Nhà máy Tái sinh và xử lý Chất thải nguy hại, tại lô B4 – B21 KCN Lê Minh Xuân. 

Năm 2002, Nhà máy xử lý chất thải đã hoàn chỉnh phần xây dựng cơ bản, đầu tư trang thiết bị và bắt đầu tiếp nhận chất thải để xử lý từ tháng 1 năm 2002. Lượng rác thải tiếp nhận trong năm khoảng 100 tấn.

Năm 2003, tổng lượng rác thải tiếp nhận và xử lý đạt mức 1000 tấn.

Năm 2005, Công ty đã mở thêm chi nhánh tại địa chỉ Lô B3-B20, bên cạnh nhà máy cũ. Tổng số lượng chất thải xử lý năm 2005 là trên 6.000 tấn. 

Năm 2010, tổng số lượng chất thải đã xử lý tăng lên mức trên 40.000 tấn trong năm 2010.

Năm 2011 đạt công suất 53.000 tấn chất thải trong năm

  • contact@vinatank.vn